bureau_voor_arch.%26_bouwadvies005008.gif
Onze Werkwijze
Home
Projecten
Werkwijze
Stappenplan
Contact
Bureau voor Architectuur & Bouwadvies
        Ir. M.P. van Mourik
bureau_voor_arch.%26_bouwadvies005003.gif
K. Doormanlaan 14
2111 XD Aerdenhout
tel. 023-5242016
mobiel : 06-3060 6368
e-mail :mp.vmourik@hccnet.nl
Bij de start van de opdracht wordt een uitvoerig haalbaarheids- onderzoek gedaan, teneinde in een vroeg stadium inzicht te hebben in de randvoorwaarden, mogelijkheden en belemmeringen van het bouwproject.
 
Bij de aanpak van het vaak complexe bouwproces spelen de volgende aspecten een rol :
 
Omgeving bouwlocatie
- locatieonderzoek in combinatie met Programma van Eisen
 
Esthetische- architectonische vormgeving
- vertaling van het PvE in gevels, plattegronden en doorsneden
 
Techniek
- constructie
- installaties
- onderhoud
 
Economie
- rationele bouwwijze
- bouwsystemen
 
Duurzaamheid
- energetisch
- architectonsich
- ecologisch
 
 
Wij streven er naar om een integraal ontwerp tot stand te brengen, waarin al deze aspecten op een evenwichtige wijze zijn verwerkt. Dit wordt bereikt door een systematische- en procesgerichte aanpak, waardoor kennis niet onbenut of gefragmenteerd blijft. Indien de opdracht het toelaat, zullen wij zoveel mogelijk duurzame aspecten integreren in het ontwerp.